Fotografie Barbary Kańskiej-Bielak oraz biżuteria Andrzeja bielaka na otwarciu galerii